In English   In Russian   Suomeksi   Sivukartta

Hyvin kunnossapidetty on varma käytössä

Säännöllisen ja hyvän huollon ansiosta laitteen käyttöikä kasvaa ja saavutetaan kustannussäästöjä laiteinvestoinneissa.

Ammattitaitoinen huolto-osastomme huoltaa, korjaa ja tarkastaa kaikkia alamme laitteita. Huoltopalvelumme kattaa runsaasti eri vaihtoehtoja vuosisopimushuolloista kertahuoltoihin ja -korjauksiin.

Huolto

 • ennakkohuolto ja kunnossapito
 • huoltosopimukset
 • kertahuolto ja -korjaus
Pakolliset tarkastukset
 • Nosto-ovet (SFS EN 663)
 • Kuormaussillat (Vnp 403/2008)
 • Nostopöydät (Vnp 403/2008)
 • Kaikki työssä käytettävät koneet (työlainsäädäntö)

Huoltosopimus

 • vähentää korjaustöitä
 • on ennakoitavissa sekä ajallisesti että kustannuksiltaan
 • takaa työsuojelun kannalta tärkeiden laitteiden toimintakunnon
 • sisältää huoltoraportit
 • mahdollistaa laitekohtaisen kustannusseurannan
 • varmistaa nopean varaosien saannin

 

Tarkastukset

 • nosto-ovet
 • kuormaussillat
 • nostopöydät lastauskäytössä

 


Roltexin huolto

Roltexin huoltomiehiä koulutetaan jatkuvasti.
Heillä on myös kuormaussiltojen ja nostopöytien NTS- tarkastuspätevyys.