In English   In Russian   Suomeksi   Sivukartta

Eroon murroista

Suomessa murtaudutaan joka vuosi lukuisiin kaupan kiinteistöihin. Myymälät ovat täynnä houkuttelevaa tavaraa ja tilaisuus tekee varkaan, sanotaan. Ilmeisimmät murtomahdollisuudet on järkevää tukkia jo ennakolta. Mitä avoimempi ja suojattomampi myymälä on, sitä helpompaa on epätoivottujen vieraiden päästä sisälle

Tilat erilleen

Varkaan toimia vaikeutetaan huomattavasti jo sillä, että eri tilat on erotettu toisistaan. Mitä vaikeampi ovea on avata, sitä pitempään se hidastaa varkaan menoa tai pysäyttää kokonaan. Esimerkiksi kauppakeskuksessa oleva myymälä eristetään kauppakeskuksen aulasta, varsinaiset myymälätilat varastosta ja varasto lastauslaiturista.

Kiinnioloaikaan

Öisin myymälän kiinnioloaikaan on murtoriski suurimmillaan. Ikkunat, ovet ja lastauslaituri ovat murtomiehen reittejä sisälle. Niiden suojaaminen vähentää myös ilkivallan mahdollisuutta.
  Myymälä, murto, yö
Lukko  

Vakuutukset

Koska toimialojen murtoalttius eroaa suuresti toisistaan, määrittelevät vakuutusyhtiöt tarkkaan, millaisia vastuita myymälöiden murtosuojaukselle asetetaan ennen kuin on edes mahdollista saada vakuutusta.

Murtovakuutusmaksua voi pienentää nostamalla suojaustason toimialan vaatimustason yläpuolelle. 

    Myymälä, murto

 

 

 

 

.