In English   In Russian   Suomeksi   Sivukartta

Vetääkö?

Veto aistitaan kalseutena, joka luo epäviihtyisän ilmapiirin, jossa eivät viihdy asiakkaat eivätkä työntekijät. Vetoa syntyy, kun ilmavirta pääsee esteettä liikkumaan pitkissä avonaisissa tiloissa. Lämmityskulut nousevat ja sairastuvuus lisääntyy. 
  Pikaovi, myymälä, veto

Eri tilojen välillä

Varaston ja myymälän välillä oleva kapea, avoin kulkuaukko aiheuttaa väistämättä vetoa. Varastosta saattaa edelleen olla suora yhteys avoimelle lastauslaiturille. Talvella sisään puhaltaa kolea veto, joka helposti yltää myymälään asti.

 

Lämpötilaerot

Myymälässä on usein alueita ja tiloja, joissa on erilainen lämpötila: kylmätilat / muut tilat, ulkotilat / sisätilat ja varasto / myymälä. Lämpötilaero pyrkii tasaantumaan ja aiheuttaa vedon lisäksi lämpöhukkaa.

  Nosto-ovi, lämpö, myymälä, lastauslaituri

Varaston sisällä

Varastokin saattaa muodostua ulko- ja sisätiloista, joiden välillä on jatkuva liikenne. Lastauslaituri on suurena avoimena aukkona heikoin kohta, josta lämpö karkaa ja veto saa alkunsa
 

 

 

 

 

.