In English   In Russian   Suomeksi   Sivukartta

Tavara turvallisesti toiseen kerrokseen

Lastaustila sijaitsee joskus eri kerroksessa kuin varasto. Vielä yleisempää lienee se, että tuotantotilat
sijaitsevat varastoa ylempänä. Toimintaa voi myös olla useammassa tasossa. Yhteistä näille tilanteille on,
että tavaraa on siirrettävä kerroksesta toiseen. Tarvitaan jonkinlainen hissi tai nostin. 

Tavaraliikennettä

Ergonomiaa kannattaa ajatella tässäkin. Pelkkää tavaraa kuljetettaessa kerroksesta toiseen on otettava huomioon myös tavaran siirto hissiin tai nostimelle ja siitä pois.

Entä kulkeeko ihminen mukana vai ei? Onko liikennettä kerrosten välillä jatkuvasti vai vain satunnaisesti? Paljon tilaa vievä, meluava ja ergonomisesti hankalasti lastattava hissi on enemmän rasite kuin ratkaisu.

  Tuotanto, tavarahissi, tavaranostin
 Tuotanto, tavarahissi, tavaranostin