In English   In Russian   Suomeksi   Sivukartta

Tilat erilleen

Ympäristötekijöillä on merkittävä vaikutus työpaikan turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Veto, lämpötila ja melu ovat kuitenkin asioita, joihin voi vaikuttaa.

Veto

Teollisuuden tuotantotilat muodostuvat usein monista suurista toisiinsa yhteydessä olevista halleista. Pitkät yhtenäiset ja avoimet alueet mahdollistavat vedon syntymisen, mikä koetaan epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Vedon aiheuttamat vaivat ja poissaolot maksavat yrityksille vuosittain suuria summia.

Lämpötila

Jos vierekkäisten tuotantotilojen lämpötila on tai halutaan pitää erilaisena, on kulkureitti niiden välillä suljettava, koska muutoin lämpötila pyrkii tasaantumaan kahden tilan välillä. Korkeampien lämmityskustannusten lisäksi avoimuus aiheuttaa myös vetoa. Tilojen välillä tapahtuvaa liikennettä - oli se trukkiliikennettä tai mitä tahansa - kulkureitin sulkeminen ei kuitenkaan saisi häiritä eikä aiheuttaa turhia vaaratilanteita.

Melu

Melu on yksi yleisimmistä työympäristössä haittaa aiheuttavista tekijöistä. Yksittäisistä haittatekijöistä
melu aiheuttaa eniten ammattitauteja. Tästä syystä työturvallisuussäännöksissä on asetettu tarkat rajat melulle. Kun melua tuottava kone eristetään omaan tilaansa, on kulkureitin konetilaan silti oltava helppo ja joustava ilman, että äänieristys menetetään.

Vapaa kulku

Teollisuudessakin halutaan usein rajata vapaata kulkua eri tilojen välillä. Kulkuväylien sulkeminen ei kuitenkaan saa hankaloittaa luvallista kulkua.

  Nosto-ovi
  Työtapaturma, oviaukko