Ratkaisut

Esimerkkejä tekemistämme ratkaisuista

Alta näet miten olemme ratkaisseet asiakkaidemme erilaisia ongelmia, tarpeita ja tavoitteita. Ehkä joukosta löytyy omaa tilannettasi sivuava esimerkki.

Liiketoiminta-alueet

Logistiikkayritykset

Haaste Logistiikkakeskuksissa on tärkeää, että rakennuksen sisäneliöt käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja ajoneuvojen purku/lastaus tapahtuu nopeasti ja säältä suojassa.

Ratkaisu tähän on sähköhydraulisella kuormaussillalla ja ovitiivistimellä varustettu kuormaustilaelementti.

Haaste Irtoperävaunuja lastattaessa tai purettaessa tulee tilanteita, joissa perävaunu on vaarassa kaatua. Tilanne syntyy, kun perävaunun etuosaan lastataan ensimmäiset taakat tai purettaessa sieltä otetaan viimeiset taakat pois, jolloin painopiste siirtyy perävaunun tukijalkojen etupuolelle.

Ratkaisu ongelmaan on Rite-Hiten valmistama Trailer Stand. Tämä perävaunun tukilaite sijoitetaan perävaunun etuosaan estämään sen kaatumista. Trailer Stand on suurten pyöriensä ansiosta helppo siirreltävä myös talviolosuhteissa. Korkeutta voidaan säätää portaattomasti.

Haaste Joillakin yrityksillä, esimerkkinä kodinkoneliikkeet, on myymälän yhteydessä varasto, jossa on ajoneuvojen lastaukseen ja purkuun tarkoitettuja lastauspaikkoja käytössä ainoastaan yksi. Tämän paikan tulisi kuitenkin palvella sekä tulevaa liikennettä (rekka, kuorma-auto) että lähtevää liikennettä (pakettiauto, henkilöauto tai peräkärry).

Ratkaisuksi tilanteeseen olemme kehittäneet TKX kuormaussilta-nostopöytäyhdistelmän, jossa on sekä säädettävä työntyväkärkinen kuormaussilta että lastauslaiturilta alas laskeutuva nostopöytä samassa laitteessa.

Teollisuus

Haaste Teollisuuden tuotantotiloissa on usein suuriakin oviaukkoja eri tilojen kuten tuotannon ja valmistuotevaraston välillä. Energiansäästön takia tiloissa halutaan usein pitää eri lämpötila tai tilat halutaan erottaa työntekoa häiritsevien pöly- tai meluhaittojen takia.

Ratkaisu näihin oviaukkoihin on FD-pikalaskosovi, jonka avulla ko. tilat erotetaan tehokkaasti toisistaan.

Haaste Koneita valmistavassa teollisuudessa on usein työvaiheita, joissa tuotannossa olevaan laitteeseen tulevan tekniikan asentaminen kestää pitkään. Kun asentaja joutuu tekemään työtään ergonomisesti epämukavassa työasennossa, kasvaa työtapaturmariski (mm. selkävaivat) selvästi.

Ratkaisu tilanteeseen on nostopöytä, jonka avulla asennettavan laitteen korkeutta voidaan säätää kuhunkin työvaiheeseen asentajalle sopivaksi.

Haaste Tuotantotiloissa on usein risteäviä käytäviä, joissa on paljon trukki- ja jalankulkuliikennettä mutta rajoitettu näkyvyys. Näissä risteyksissä on suuri riski vakaviakin vammoja aiheuttaville yhteentörmäyksille.

Ratkaisumme ongelmaan on Rite-Hite Safe-T-Signal -varoitusvalo, joka ilmaisee risteysaluetta lähestyttäessä, onko siihen samaan aikaan tulossa muuta liikennettä.

Kauppaliikkeet

Haaste Ruokakaupassa myymälän ja varaston välillä on vilkas tavaraliikenne, joten on tärkeää, että niiden välinen ovi avautuu nopeasti. Oviaukon tulee myös sulkeutua nopeasti, jotta riski ulkopuolisten henkilöiden pääsystä kaupan varastoon on mahdollisimman pieni.

Ratkaisumme on SR-pikarullaovi, joka nopeutensa ja ohjaustekniikkavaihtoehtojensa ansiosta soveltuu erinomaisesti myymäläkäyttöön.

Haaste Ostoskeskuksessa on usein kulkuliikennettä myös kauppojen sulkeuduttua. Tässä tapauksessa on tärkeää, että sisäänpääsy tai murtautuminen kauppoihin ei ole mahdollista.

Ratkaisumme on kaupan sisäänkäynnin ja näyteikkunan suojaaminen murtoluokitellulla alumiinisella rullakalterillamme.

Haaste Myymälässä tehtävässä hyllyjen ja hedelmätiskien täytössä käsitellään usein raskaita laatikoita. Hyllyä täyttävä joutuu tavaraa laatikosta ottaessaan kumartumaan paljon.

Ratkaisumme on NM-nostovaunu, jota pienen kokonsa ansiosta on kevyt ja helppo käsitellä hyllyjen välissä.