Tuotteet

Kääntyväkärkinen RS kuormaussilta

Sähköhydraulinen RS kuormaussilta sopii moneen kuormaustilanteeseen. Parhaiten se soveltuu kohteisiin, joissa lastaussiltojen lukumäärä on suuri ja sekä taakat että siirtokalusto samanlaista. Tyypillinen tällainen kohde on logistiikkaterminaali. Lastaustoiminta nopeutuu ja työturvallisuus paranee.

  • Malli RS-60: kantavuus 6 000 kg
  • Malli RS-80: kantavuus 8 000 kg

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät tuotekortista.

RS on toimiva ja turvallinen ratkaisu

Kuormaussillan rakenne joustaa ajoneuvon mukaan ja tasaa laiturin ja auton välisen korkeuseron. Tällä vältetään sekä turhaa työtä että ehkäistään tapaturmia.  Kansilevyn molemmat nostosylinterit on varustettu letkurikkoventtiilillä, joka estää kannen vapaan putoamisen, jos letku rikkoutuu.

Painonappiohjaus on helppokäyttöinen ja selkeä. Silta palautuu lepoasentoon nopeasti kertapainalluksella ja vetää kärjen sisään, jolloin se ei vaurioidu seuraavan ajoneuvon peruuttaessa lastauspaikkaan.

Roltex asentaa, huoltaa ja korjaa

RS-kuormaussillat valmistetaan Saksassa turvallisuusstandardin SFS-EN 1398 mukaan. Roltexilla on koko maan kattava asennus-, tarkastus- ja huoltoverkosto sekä mahdollisuus opastaa asiakkaan oma kunnossapitohenkilökunta kuormaussillan huoltotyöhön.

Varustele monipuolisesti

RS-kuormaussillan voi myös varustella monipuolisesti.

  • Kansilevyn lämpöeristys
  • Liittymiset kiinteistöautomatiikkaan kuten esim. nosto-oveen, lämpöpuhaltimeen, opastinvaloon jne.
  • Sijoitus lastauslaiturin etureunaan tai seinälinjan ulkopuolelle RHS-ulokekehikon avulla, jolloin lattiaan tehtäviä betoniperustuksia ei tarvita.
  • Kuormaustilaelementti, jolloin lastaus tapahtuu suojassa sään vaikutuksilta ja samalla säästetään rakennuksen sisällä olevia tehoneliöitä.
  • Työ- ja opastevalot työmukavuutta ja turvallisuutta lisäämään.
  • Painonappiohjaukseen voi lisätä automatiikkaa, jolloin impulssipalautus palauttaa kuormaussillan automaattisesti lepoasentoonsa ja vetää kärjen sisään, jolloin se ei vaurioidu seuraavan ajoneuvon peruuttaessa lastauspaikkaan.

Huomaa!

Kun tavarankuljetuksessa käytettävät autot ovat hyvin erilaisia – pakettiautot, kuorma-autot, rekat, erikoismatalat autot – korostuu lastauslaiturin ja kuorma-auton lavan välisen korkeuseron aiheuttama ongelma. Samalta tasolta lastaaminen säästää paitsi aikaa, on myös turvallisempaa ja vähentää tavaravahinkoja. Ajan säästö voi olla todella huomattava, jopa 95 %.


Lisätietoja

Ota yhteyttäTuotekortti


image